Judo

Spordiklubi Nord eesmärgiks on kasvatada aktiivseid ja terveid, positiivse ellusuhtumisega ja kaaslasi väärtustavaid lapsi ja noori. Peame väga oluliseks, et lastel oleks võimalus tegeleda erinevate spordialadega ja nad oleksid mitmekülgselt arendatud.

Judo on kasvatusliku iseloomuga huvitav kahevõit­lusala, millel on kolm peamist eesmärki: arendada sportlase kehalisi võimeid, treenida tema mõtlemis­võimet ja arendada reageerimiskiirust. Judos on oluline kiirus, osavus, dünaamiline reageerimine vastase liikumisele ning vastastikune austus. Tunnis saadakse teada judo ajaloost, termi­noloogiast ja reeglitest. NB! Tehakse põnevaid soojendusharjutusi ja õpitakse kasulikke enesekait­sevõtteid. Tunnis vajalik pikk sportlik riietus, tatarnii ollakse paljajalu.

Treeningutele ootame nii poisse kui tüdrukuid, algajaid kui edasijõudnuid alates 5-ndast eluaastast. Treeningud toimuvad Mustamäe ja Kopli piirkonnas 2 kuni 3 korda nädalas ning vastavalt kohast ja grupist on kuutasu 25 kuni 40€.

Treeningute puhul ei maksa karta, et kohe alustatakse tõsiste treeningutega ning tegeletakse ainult judoga – pigem pööratakse algusaastatel rohkem tähelepanu mängulisusele ning laste koordinatsiooni arendamisele. Lisaks on plaanis läbi viia ka ÜKE (üldkehalise ettevalmistuse) treeninguid, mis aitavad veelgi rohkem kaasa lapse paremaks üldkehaliseks arenguks.