Vööprogramm sisaldab endas 6 õpilasastet (KYU) ja ühte meistriastet (DAN).

Kokku on meistriastmeid samuti kuus. Madalaim õpilasaste on 6.kyu – valge vöö. Valget vööd kandev judokas peab olema teadlik judo harjutussaalis (dojo) kehtivatest viisakus ja käitumisreeglitest ning valdama ka olulisemaid kukkumistehnikaid (ukemi-waza).

Valgele vööle järgnevad: kollane (5.kyu), oranz (4.kyu), roheline (3.kyu), sinine (2.kyu), pruun (1.kyu), must vöö (1.-5.dan), puna-valge vöö (6-8.dan), punane vöö (9-10.dan).

Iga vööjärgu omandamiseks tuleb sooritada vööeksam. Vööeksam koosneb treeningutel harjutatud tehnikatest: maastehnikad (ne-waza), püsti- ehk heitetehnikad (nage-waza), kukkumistehnikad (ukemi-waza) ning terminoloogiast. Elementaarne on üldteadmised judost.
Kõrgemates vöö järkudes lisanduvad kombinatsioonid (renraku-waza), valutehnikad (kansetsu-waza),kägistamistehnikad (jime-waza), vastutehnikad (kaeshi-waza), tuleb omada ettekujutust kohtuniku tööst ning tuleb omandada oskus juhtuda treeninguid.

Vöönõuded kehtivad ühtemoodi nii tüdrukutele kui poistele. Tehnikaid peab oskama sooritada nii paremale kui vasakule.

Vööastmeid valgest kuni sinise vööni saab sooritada treenerile, pruuni ja musta vöö eksameid võtab vastu Eesti Judoliidu Dankolleegium.

Valge vöö programm

I – REI (Tervitus)
1. RITSU-REI (Püsti kummardus)
2. ZA-REI (Maas kummardus)

II – UKEMI-WAZA
1. MAE-MAWARI-UKEMI (Ette üle käe kukkumine)
2. USHIRO-UKEMI (Taha kukkumine)

Kollane vöö5.kyu – gokyu

I – REI
1. RITSU-REI
2. ZA-REI

II – SHIZEI (SEIS)
1. HONTAI (Paralleelseis)
2. SHIZENTAI (Võistlusseis)
3. JIGOTAI (Kaitseseis)

III – SHINTAI (Liikumine)
1. AYUMI-ASHI (Liikumine normaalsete sammudega)
2. TSUGI-ASHI (Liikumine üks jalg ees)

IV – TAI-SABAKI (Keha pööramine)
1. MAE-SABAKI (Pööre ette)
2. USHIRO-SABAKI (Pööre taha)
3. MAE-MAWARI-SABAKI (Pööre ette 180 kraadi)

V – KUZUSHI (Vastase tasakaalust väljaviimine)

VI – UKEMI-WAZA (Kukkumistehnika)
1. MAE-MAWARI-UKEMI (Ette üle käe kukkumine)
2. YOKO-UKEMI (Küljele kukkumine)
3. USHIRO-UKEMI (Taha kukkumine)

VII – KUMIKATA (Normaalhaare)

VIII – NAGE-WAZA (Heitetehnikad)

1. DE-ASHI-BARAI
2. HIZA-GURUMA
3. SASAE-TSURI-KOMI-ASHI
4. UKI-GOSHI
5. OSOTO-GARI
6. O-GOSHI
7. KOSOTO-GARI
8. MOROTE-SEOI-NAGE

IX – OSAEKOMI-WAZA (Kinnihoidmistehnika)
1. KESA-GATAME;
2. KUZURE-KESA-GATAME
3. MUNE-GATAME
4. KUZURE-YOKO-SHIHO-GATAME

X – JUDO LÜHIKE AJALUGU

XI – TERMINOLOOGIA

Oranž vöö4.kyu – yonkyu


I – UKEMI-WAZA
1. MAE-UKEMI (Kukkumine ette)
2. MAE-MAWARI-UKEMI
3. YOKO-UKEMI;
4. USHIRO-UKEMI

II – NAGE-WAZA
1. OUCHI-GARI
2. KOUCHI-GARI
3. GOSHI-GURUMA
4. TSURI-KOMI-GOSHI
5. OKURI-ASHI-BARAI
6. TAI-OTOSHI
7. HARAI-GOSHI
8. UCHI-MATA

III – UCHI KOMI (heidete sooritamine allaminekuna)

IV – RENRAKU-WAZA (kombinatsioonid, algstaadium)

V – RANDORI (maadluse õppevorm, algstaadium)

VI – OSAEKOMI-WAZA
1. KAMI-SHIHO-GATAME
2. KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME
3. USHIRO-KESA-GATAME
4. YOKO-SHIHO-GATAME

VII – KANSETSU-WAZA (Valutehnikad käele)
1. UDE-HISIGI-JUJI-GATAME
2. UDE-GARAMI

VIII – JIME WAZA (Kägistamistehnika)
1. NAMI-JUJI-JIME
2. KATA-JUJI-JIME
3. GIAKU-JUJI-JIME

IX – JIGORO KANO (Ülevaade Judo ajaloost)

X – TERMINOLOOGIA

Roheline vöö3.kyu – sankyu


I – UKEMI-WAZA
1. MAE-UKEMI
2. MAE-MAWARI-UKEMI
3. YOKO-UKEMI
4. USHIRO-UKEMI
5. ZEMPO-UKEMI (hüppega kukkumine)

II – NAGE-WAZA
1. KOSOTO-GAKE
2. TSURI-GOSHI
3. YOKO-OTOSHI
4. ASHI-GURUMA
5. HANE-GOSHI
6. HARI-TSUMI-KOMI-ASHI
7. TOMOE-NAGE
8. KATA-GURUMA

III – SHIAI (võistlused)

IV – OSAEKOMI-WAZA
1. TATE-SHIHO-GATAME
2. KUZURE-TATE-SHIHO-GATAME
3. KATA-GATAME

V – KANSETSU-WAZA
1. WAKI-GATAME
2. UDE-GATAME
3. KANNUKI-GATAME

VI – JIME WAZA
1. HADAKA-JIME
2. KATAHA-JIME
3. OKURI-ERI-JIME

Sinine vöö2.kyu – nikyu


I – UKEMI-WAZA

II – NAGE-WAZA
1. SUMI-GAESHI
2. TANI-OTOSHI
3. HANE-MAKI-KOMI
4. SUKUI-NAGE
5. UTSURI-GOSHI
6. O-GURUMA
7. SOTO-MAKI-KOMI
8. UKI-OTOSHI

III – KANSETSU-WAZA
1. HIZA-GATAME
2. HARA-GATAME
3. ASHI-GATAME

IV – JIME-WAZA
1. TSUKKOMI-JIME
2. SANKAKU-JIME
3. RYOTE-JIME

V – RENRAKU-WAZA

VI – KAESHI-WAZA (vastuheited)

VII – TOKUI-WAZA (lemmiktehnika)

VIII – OMAMA ETTEKUJUTUST KOHTUNIKU TÖÖST

Pruun vöö1.kyu – ikkyu

I – UKEMI-WAZA

II – NAGE-WAZA
1. OSOTO-GURUMA
2. UKI-WAZA
3. YOKO-WAKARE
4. USHIRO-GOSHI
5. URA-NAGE
6. SUMI-OTOSHI
7. YOKO-GURUMA
8. YOKO-GAKE

III – JIME-WAZA
1. MOROTE-JIME
2. KATATE-JIME
3. SODE-GURUMA

IV – RENRAKU-WAZA ja KAESHI-WAZA

V – SEMPAI (Oskus juhtida treeninguid).

Must vöö1.dan – shodan

I – NAGE-WAZA (5-kyu – 1-kyu)

II – SHIMMEISHO-WAZA
1. MOROTE-GARI
2. KUCHIKI-TAOSHI
3. KIBISU-GAESHI
4. TSUBAME-GAESHI
5. OSOTO-GAESHI
6. DAKIAGE
7. O-UCHI-GAESHI
8. KOUCHI-GAESHI
9. HARAI-GOSHI-GAESHI
10. HANE-GOSHI-GAESHI
11. UCHI-MATA-GAESHI
12. KANI-BASAMI
13. KAWAZU-GAKE
14. OSOTO-MAKIKOMI
15. UCHIMATA-MAKIKOMI
16. HARAI-MAKIKOMI

III – MUUD HEITED
1. TE-GURUMA
2. SEOI-OTOSHI
3. SODE-TSURI-KOMI-GOSHI
4. YAMA-ARASHI
5. TAWARA-GAESHI
6. WAKI-OTOSHI
7. UDE-GAESHI
8. TAMA-GURUMA
9. KUBI-NAGE

IV – GATAME-WAZA V KANSETSU-WAZA
1. KESA-GATAME JUJI-GATAME
2. KUZURE-KESA-GATAME UDE-GARAMI
3. YOKO-SHIHO-GATAME UDE-GATAME
4. MUNE-GATAME HIZA-GATAME
5. KAMI-SHIHO-GATAME ASHI-GATAME
6. KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME HARA-GATAME
7. USHIRO-KESA-GATAME SANKAKU-GATAME
8. TATE-SHIHO-GATAME WAKI-GATAME
9. KUZURE-TATE-SHIHO-GATAME
10. KATA-GATAME
V – JIME-WAZA
1.NAMI-JUJI-JIME
2.KATA-JUJI-JIME
3.IAKU-JUJI-JIME
4.HADAKA-JIME
5.TSUKKOMI-JIMEVI – NAGE-NO-KATA (HEIDETE DEMONSTRATSIOON)

I TE-WAZA
1. UKI-OTOSHI
2. SEOI-NAGE
3. KATA-GURUMA

II KOSHI-WAZA
1. UKI-GOSHI
2. HARAI-GOSHI
3. TSURI-KOMI-GOSHI

III ASHI-WAZA
1. OKURI-ASHI-BARAI
2. SASAE-TSURI-KOMI-ASHI
3. UCHI-MATA

IV MA-SUTEMI-WAZA
1. TOMOE-NAGE
2. URA-NAGE
3. SUMI-GAESHI

V YOKO-SUTEMI-WAZA
1. YOKO-GAKE
2. YOKO-GURUMA
3. UKI-WAZA

VARIANDID:

VARIANT-I
1. Koguda võistlustel üle 20 punkti
2. Sooritada väike tehnika eksam
3. Nage-No-Kata (osaline esitus)
4. Demonstreerida randori situatsioonides tehnikaid Tachi-wazas ja Ne-Wazas

VARIANT-II
1. Koguda vähemalt miinimum arv musta vöö eksami sooritamiseks vajaminevatest punktidest
2. Sooritada põhjalik tehnikaeksam
3. Nage-No-Kata (täielik esitus)
4. Demonstreerida randori situatsioonides tehnikaid Tachi-Wazas ja Ne-Wazas

VARIANT-III
1. Treener, kes on ette valmistanud piisavalt kõrge tasemega judokaid;
2. Tehnikaeksam (oskus analüüsida judotehnikaid või sooritada Nage-No-Kata.

Kui Sul tekkis küsimus?
×
Kui Sul tekkis küsimus?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.