Vastavalt Valitsuse korraldusele on alates 26.08 uued tingimused töö ja tegevuste korraldusele. Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 nr 305 korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise eesmärgil meetmed ja piirangud.

Piirangutest lähtuvalt kontrollib Spordiklubi Nord ja lubab osaleda Nord Cramo spordihoones tegevustel järgmistel tingimustel, millest täidetud peab olema vähemalt 1:

1. alla 18 aastane;

2. COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud 

3. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist; 

4. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist.  

Isik esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. Aktsepteerime nii paberil kui ka elektrooniliselt esitatud OR koodiga tõendeid.

Spordihoone külastajate kontrollimiseks on registratuuris seada, et tõendite QR koode kontrollida. Kontrollimisel on õigus ja kohustus veenduda isikusamasuses st. küsida ka isikut tõendavat dokumenti.

Igapäevast kontrolli teostavad registratuuri töötajad, kellel on õigus igal sisenemisel tõendit küsida.
Isikuandmete kaitse kohalt ei ole õigus koguda infot tõendi kehtivuse kohta. 

Teie mõistvale suhtumisel lootes hoiame üksteise tervist ja teeme sporti.

Lugupidamisega
Teie Spordiklubi Nord

Hiljutised postitused
Kui Sul tekkis küsimus?
×
Kui Sul tekkis küsimus?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
X