Turniiri info

TALLINN NORD CUP võistluste juhend.

KORRALDAJA

MTÜ MaxiSport, Tervise tn.21, 13419 Tallinn.

EESMÄRK

Propageerida korvpalli kui spordiala.
Läbi tervislike eluviiside propageerida sporditegevust noorte seas.
Luua Eestis iga-aastane rahvusvaheline laste- ja noorte korvpalliturniir, kus Eesti võistkondadel avaneb võimalus võtta mõõtu teiste riikide eakaaslastega.
Tuua Eesti kui traditsiooniline korvpalliriik rahvusvahelisele kaardile.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

 • 01.01.2024 – Registreerimine avatud
 • 31.01.2024 – Soodusregistreerimise viimane päev
 • 23.04.2024 – Registreerimise viimane päev
 • 16-17.05.2024 – Osalejate saabumine
 • 17.05.2024 – Turniiri mängude algus (kell 09:00)
 • 19.05.2024 – Finaalide autasustamised

AEG, TEGEVUSPAIK

17. – 19.05.2024 Tallinn
Aeg: 17.05 al. 09:00 – 19.05 kuni 15:00
NB: Võistkonnad peavad olema valmis mängude algusega 17.05 kell 09:00

 • TaltTech Spordihoone (Mustamäe), Männiliiva tee 7, Tallinn
 • Õismäe Sportmängude Hall (Õismäe), Ehitajate tee 141, Tallinn
 • Nord Cramo Spordihoone (Mustamäe), Tervise 21, Tallinn 
 • Kristiine Spordimaja (Kristiine), Sõpruse pst.161, Tallinn
 • RING (Õismäe), Õismäe tee 130, Tallinn
 • Sõle Spordikompleks (Pelgulinna), Sõle 40a, Tallinn 
 • Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone (Nõmme), Põllu tn.68, Tallinn
 • Audentese Spordigümnaasium (Tondi), Tondi 84/1, Tallinn 

ÜHISTRANSPORT

Tallinn Nord Cup osalejad saavad õiguse tasuta transpordile Tallinnas.

SAALITOITLUSTUS

Reede 17.05
12:00 – 15:00 

Laupäev 18.05
12:00 – 15:00 

Pühapäev 19.05
11:00 – 14:00 

TRANSPORT

Võimalik tellida transport saabumise- ja lahkumisepäevaks kui ka kogu turniiri ajaks. Lisainformatsiooni küsi: tnc@sknord.ee

FOTO JA GALERII

Tallinn Nord Cup galerii on leitav turniiri ametlikul kodulehel.
Turniiri korraldajal on õigus kasutada ja levitada turniiril tehtud fotosid ja videosid.

TALLINN NORD CUP REEGLID

Rahvusvaheline laste – ja noortekorvpalliturniir Tallinn Nord Cup järgib rahvusvahelisi FIBA mängureegleid.
NB! Kui FIBA reeglid ja Tallinn Nord Cup’i turniiri reglemendis leidub vastukäivad väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

MÄNGIJATE KASUTAMINE TURNIIRIL

Turniiril võib poiste ja tüdrukute vanuseklassides osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 14 mängijat.

MÄNGIJATE OSALEMINE MITMES VÕISTKONNAS

Tallinn Nord Cup laste- ja noorte korvpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus +/-.

TURNIIRISÜSTEEM

Tallinn Nord Cup on jagatud vanuse järgi alagruppidesse.
Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad kolme- kuni kuueliikmelistesse alagruppidesse, et läbi viia vanusegrupile parim turniirisüsteem.
Alagrupimängudes annab võit tabelisse 2 punkti, kaotus 1 punkti ja loobumine 0 punkti.
Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 • omavahelise mängu võitja
 • kolme ja enam võistkonna vahel omavaheliste mängude punktide summa
 • omavaheliste mängude korvide vahe
 • kogu alagrupi korvide vahe
 • loos

Juhul kui turniiril läheb vaja alagrupis paremusjärjestuse selgitamiseks loosi, kutsutakse võistkondade esindajad turniiri paigas asuvasse sekretariaati. Turniiri peakohtunik või tema poolt volitatud esindaja viib läbi loosi, millega selgitatakse lõplik paremusjärjestus.
Loosiks kasutatakse münti.
Turniiril mängitakse välja kõik kohad.

Korraldaja jätab endale õiguse tulenevalt osalejate arvust kokku tõsta Challenge ja põhigrupi vanuserühmad.

MÄNGUDE ARV TURNIIRIL

Võistkondadele garanteeritakse vähemalt 5 mängu.

DISTSIPLINAARKOMISJON

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline distsiplinaarkomisjon, mis koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri korraldajast.

PROTEST

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protest, mis ei ole fikseeritud protokollis, arutamisele ei kuulu.
Protesti peab esitama kirjalikult võistkonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel esindajaks) poolt, mitte hiljem kui 30 minutit peale mängu lõppu.
Protest tuleb esitada turniiri sekretariaati.
Kõik protestid, mis esitatakse reeglite vastase tegevuse vastu, peavad olema kooskõlastatud mängu kohtunikuga enne, kui ta lahkub väljakult.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Proteste ei saa esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.
Summa tagastatakse, kui protest rahuldatakse. Distsiplinaarkomisjoni poolt tehtud lõplik otsus ei kuulu edasikaebamisele.

KOHTUNIKUD

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Korvpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

AUHINNAD

I, II ja III koha saanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

MEDITSIIN / ARSTIABI

Korvpalliturniiri Tallinn Nord  Cup korraldaja ei võta vastutust korvpalliturniiri ajal tekkivate tervislike ja sportlike vigastuste eest. Igas võistluspaigas on tagatud esmaabi olemasolu.

HOIATUSED JA EEMALDAMISED

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks Tallinn Nord Cup turniiril peetavaks mänguks.
Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse.
Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele!
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

Rassismijuhtumi puhul on korraldajal õigus võistkond või tema esindaja / mängija turniirilt eemaldada või määrata muu karistus.

GARANTII

Korvpalliturniiril Tallinn Nord Cup osaleja kinnitab, et osalev võistkond on teadlik kõikidest Tallinn Nord Cup turniiri poolt kehtestatud seadustest ja reeglitest.

TURNIIRILE VÕISTKONNA REGISTREERIMINE

Registreerimine:
Võistkonna esindaja on kohustatud turniiri sekretariaati esitama täidetud registreerimislehe. Võistkonna esindaja on kohustatud vajadusel koos registreerimislehega esitama turniiri sekretariaati kõigi oma võistkonna mängijate isikut tõendavad dokumendid.
Sobilikud dokumendid on kas pass, ID-kaart või õpilaspilet.

Turniiril ei tohi osaleda mängijad, keda pole registreerimislehel üles antud. Samuti ei tohi osaleda turniiril mängijad, kelle isikut tõendavat dokumenti pole esitatud turniiri kontorisse kas käsitsi või e-posti teel.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja registreerimislehele.
Turniiri sekretariaadis antakse võistkonna registreerimisel igale võistkonnale ümbrik. See sisaldab käepaelu, turniiri reegleid, ajakavasid ja vajadusel bussigraafikuid.

NB! Võistkonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniirile mängima!

MÄNGU ALUSTAMINE JA SELLEGA KAASNEVAD REEGLID

Võistkond on kohustatud olema vähemalt 15 minutit enne oma mängu algust väljaku ääres, kus nende mäng algab.
Võistkond peab olema võimeline esitama turniiri mängu ajal (10 minutit enne mängu algust ja 10 minutit pärast mängu lõppu) väljakukohtunikule enda mängijate korrektset vanust tõendava dokumendi.

ERIOLUKORD, TURNIIRI KORRALDUS

Turniiri distsiplinaarkomisjonil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!
NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

TURNIIRI ÄRA JÄTMINE JA FORCE MAJEURE

Juhul kui turniiri ei saa pidada või lükkub turniir edasi sündmuste tõttu, mis ei sõltu korraldajatest (vääramatu jõu tagajärjel) või sündmuste tõttu, mis ei ole seotud tahtlikkuse või raske hooletusega turniiri korraldajate poolt, siis turniiri korraldajaid ei saa pidada vastutavaks, delegatsioonidele tekkinud kahjustuste või muude kulude eest (transpordikulud, majutuskulud, kulud täiendavatele tellimustele, finantskulud jne). Nendel asjaoludel turniiri korraldajad jätavad endale õiguse kas säilitada kogu registreerimise ja majutuse eest tehtud maksed ning kasutada seda tulevikus toimuva turniiri maksumuse katteks või hüvitama delegatsioonidele maksed, pärast kulude mahaarvamist, mis on tekkinud turniiri korraldamisega ja mida ei ole võimalik sisse nõuda kolmandatelt osapooltelt. Tallinn Nord Cup ei ole mingil viisil vastutav vigastuste või finantsilise kahju korral, mille põhjuseks on sõda, sõjasarnane olukord, rahvarahutused või võimude sekkumine, streigid, töösulud, blokaadid või neile sarnased juhtumid.

TASUMINE

Tallinn Nord Cup võistkonnatasu koos majutuspaketiga on 170 EUR /võistkond (millele lisandub majutuspaketi hind per.osaleja, vastavalt valitud majutusele).
Tallinn Nord Cup võistkonnatasu ilma majutuspaketita (väljaspool Harjumaad tulnud võistkondadele) on 170 EUR / võistkond, millele lisandub osalustasu 25 EUR / osaleja (ei sisalda toitlustust). 

Tallinn Nord Cup võistkonna – ja osalustasu maksetähtaeg on 05.05.2024.
Majutuspakettide maksetähtaeg on 05.05.2024.
Võistkonna registreerimise tühistamisel kuulub võistkonna- ja osalustasu/majutustasu tagastamisele, juhul kui sellest on teavitatud Tallinn Nord Cup korraldajaid hiljemalt 14.04.2024.
Võistkonna osalustasu ja majutuspakettide tasumine toimub MTÜ MaxiSport arveldusarvele.

TERE TULEMAST TALLINN NORD CUP TURNIIRILE !

Toetajad