Turniiri info

TALLINN NORD CUP võistluste juhend.

KORRALDAJA

MTÜ MaxiSport, Tervise tn.21, 13419 Tallinn

 

EESMÄRK

Propageerida korvpalli kui spordiala.
Läbi tervislike eluviiside propageerida sporditegevust noorte seas.
Luua Eestis iga aastane rahvusvaheline laste- ja noorte korvpalliturniir, kus eesti võistkondadel avaneb võimalus võtta mõõtu teiste riikide eakaaslastega.
Tuua Eesti kui traditsiooniline korvpalliriik rahvusvahelisele kaardile.

 

AEG, TEGEVUSPAIK

27.05.2022 – 29.05.2022 TALLINN
Aeg: 27.05 al. 09:00 – 29.05 kuni 15:00
NB; Võistkonnad peavad olema valmis mängude algusega 27.05 kell 09:00

 • TTÜ Spordihoone(TTÜ), Männiliiva tee 7, Tallinn
 • Õismäe Sportmängude Hall(Õismäe), Ehitajate tee 141, Tallinn
 • SK Nord Cramo Spordihoone, Tervise 21, Tallinn 
 • Kristiine Spordimaja (Siili), Sõpruse pst.161, Tallinn
 • Kristiine Spordihall (Forelli), Forelli 12, Tallinn
 • Sõle Spordikompleks, Sõle 40a, Tallinn
 • Kalevi Spordihall Juhkentali 12, Tallin
 •  

 

ÜHISTRANSPORT

Tallinn Nord Cup osalejad saavad õiguse tasuta transpordile Tallinnas.

 

SAALITOITLUSTUS

Reede 27.05
11.30 – 15.30 

Laupäev 28.05
11.30 – 15.30 

Pühapäev 29.05
11.30 – 15.30 

 

TRANSPORT

Võimalik tellida transport saabumise- ja lahkumisepäevaks kui ka kogu turniiri ajaks. Lisainformatsiooni küsi: tnc@sknord.ee

FOTO JA GALERII

Tallinn Nord Cup galerii on saadaval turniiri ametlikult kodulehel.
Turniiri korraldajal on õigus kasutada ja levitada turniiril tehtud fotosid ja videosid.

 

TALLINN NORD CUP REEGLID

Rahvusvaheline laste – ja noortekorvpalliturniir Tallinn Nord Cup järgib rahvusvahelisi FIBA mängureegleid.
NB! Kui FIBA reeglid ja Tallinn Nord Cup’i turniiri reglemendis leidub vastukäivad väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

 

MÄNGIJATE KASUTAMINE TURNIIRIL

Turniiril võib poiste ja tüdrukute vanuseklassides 2000 – 2011 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 14 mängijat.

 

MÄNGIJATE OSALEMINE MITMES VÕISTKONNAS

Tallinn Nord Cup laste- ja noorte korvpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul, kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus +/-.

 

TURNIIRISÜSTEEM

Tallinn Nord Cup on jagatud vanuse järgi alagruppidesse
Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad kolme kuni kuue liikmelistesse alagruppidesse, et läbi viia vanusegrupile parim turniirisüsteem.
Alagrupimängudes annab võit tabelisse 2 punkti, kaotus 1 punkti ja loobumine 0 punkti.
Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 • omavahelise mängu võitja
 •  3 ja enam võistkonna vahel, omavaheliste mängude punktide summa
 • omavaheliste mängude korvide vahe
 • kogu alagrupi korvide vahe
 • loos

Juhul kui turniiril läheb vaja alagrupis paremusjärjestuse selgitamiseks loosi, tuleb võistkondade esindajatel tulla turniiri paigas asuvasse sekretariaati. Turniiri peakohtunik viib läbi loosi, millega selgitatakse lõplik paremusjärjestus.
Loosiks kasutatakse münti.
Turniiril mängitakse välja kõik kohad.

Korraldaja jätab endale õiguse tulenevalt osalejate arvust , kokku tõsta challenge ja põhigrupi vanuserühmad.

 

MÄNGUDE ARV TURNIIRIL

Võistkondadele garanteeritakse vähemalt 5 mängu.

 

ŽÜRII

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri korraldajast.
Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

 

PROTEST

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protest, mis ei ole fikseeritud protokollis, arutamisele ei kuulu.
Protesti peab esitama kirjalikult võistkonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel esindajaks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale mängu lõppu.
Protest tuleb esitada turniiri kontorisse.
Kõik protestid, mis esitatakse reeglite vastase tegevuse vastu, peavad olema kooskõlastatud mängu kohtunikuga enne, kui ta lahkub väljakult.
Üldine protest kogu vastas meeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Proteste ei saa esitada kohtuniku poolt langetatud faktiliste otsuste vastu.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.
Summa tagastatakse, kui protest rahuldatakse. Žürii poolt tehtud lõplik otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

KOHTUNIKUD

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Korvpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

 

AUHINNAD

I, II ja III koha saanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalite. Kõik osalejad saavad ka diplomi.

 

MEDITSIIN/ARSTIABI

Korvpalliturniiri Tallinn Nord  Cup korraldaja ei võta vastutust korvpalliturniiri ajal tekkivate tervislike ja sportlike vigastuste eest. Igas võistluspaigas on tagatud esmaabi olemasolu.

 

HOIATUSED JA EEMALDAMISED

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Tallinn Nord Cup peetavaks mänguks.
Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse.
Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele!
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

 

GARANTII

Korvpalliturniiril Tallinn Nord Cup osalemine kinnitab, et osalev võistkond on teadlik kõikidest Tallinn Nord Cup turniiri poolt kehtestatud seadustest ja reeglitest.

 

TURNIIRIL VÕISTKONNA REGISTREERIMINE

Registreerimine:
Võistkonna esindaja on kohustatud turniiri sekretariaati esitama täidetud registreerimislehe. Võistkonna esindaja on kohustatud vajadusel koos registreerimislehega esitama turniiri sekretariaati kõigi oma võistkonna mängijate isikut tõendavad dokumendid.
Sobilikud dokumendid on kas pass, ID-kaart või õpilaspilet.

Turniiril ei tohi osaleda mängijad, keda pole registreerimislehel üles antud. Samuti ei tohi osaleda turniiril mängijad, kelle isikut tõendavat dokumenti pole esitatud turniiri kontorisse kas käsitsi või e-posti teel.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja registreerimislehel.
Turniiri sekretariaadis antakse võistkonna registreerimisel igale võistkonnale ümbrik. See sisaldab käepaelu, turniiri reegleid, ajakavasid ja vajadusel bussigraafikuid.

NB! Võistkonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniirile mängima!

 

MÄNGU ALUSTAMINE JA SELLEGA KAASNEVAD REEGLID

Võistkond on kohustatud olema vähemalt 15 minutit enne oma mängu algust väljaku ääres, kus nende mäng algab.
Võistkond peab olema võimeline esitama turniiri mängu ajal (10 minutit enne mängu algust ja 10 minutit pärast mängu lõppu) väljakukohtunikule enda mängijate korrektset vanust tõendava dokumendi.

 

ERIOLUKORD, TURNIIRI KORRALDUS

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!
NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

 

TURNIIRI ÄRA JÄTMINE JA FORCE MAJEURE

Juhul, kui turniiri ei saa pidada või lükkub turniir edasi sündmuste tõttu, mis ei sõltu korraldajatest (vääramatu jõu tagajärjel) või sündmuste tõttu, mis ei ole seotud tahtlikuse või raske hooletusega turniiri korraldajate poolt, siis turniiri korraldajad ei saa pidada vastutavaks, delegatsioonidele tekkinud kahjustuste või kulude eest (transpordikulud, majutuskulud , kulud täiendavatele tellimustele ,finantskulud jne). Nendel asjaoludel turniiri korraldajad jätavad endale õiguse kas säilitada kogu registreerimise ja majutuse eest tehtud maksed ning kasutada seda tulevikus toimuva turniiri maksude katteks või hüvitama delegatsioonidele maksed pärast kulude mahaarvamist, mis on tekkinud turniiri korraldamisega ja mida ei ole võimalik sisse nõuda kolmandatelt osapooltelt. Tallinn Nord Cup ei ole mingil viisil vastutav vigastuste või finantsilise kahju korral, mille põhjuseks on sõda, sõjasarnane olukord, rahvarahutused või võimude sekkumine, streigid, töösulud, blokaadid või neile sarnased üritusted.

TASUMINE

Tallinn Nord Cup võistkonnatasu koos majutuspaketiga on 150EUR/võistkond.
Tallinn Nord Cup võistkonnatasu ilma majutuspaketita (väljaspool Harjumaad tulnud võistkondadele) on 150EUR/võistkond, millele lisandub osalustasu 25EUR/osaleja (ei sisalda toitlustust). 

Tallinn Nord Cup võistkonna – ja osalustasu maksetähtaeg on 10.05.2022.
Majutuspakettide maksetähtaeg on 10.05.2022.
Võistkonna registreerimise tühistamisel kuulub võistkonna- ja osalustasu/majutustasu tagastamisele, juhul kui sellest on teavitatud Tallinn Nord Cup korraldajaid hiljemalt 10.05.2022.
Lisaallahindlus võistkonnamaksust:
10% – 2 võistkonda.
20% – 3 – 5 võistkonda
30% – alates 6 võistkonnast.
Võistkonna osalustasu ja majutuspakettide tasumine toimub MTÜ TALLINN NORD CUP arveldusarvele.

 

TERE TULEMAST TALLINN NORD CUP TURNIIRILE !

Toetajad