FILOSOOFIA:

Olen seisukohal, et minu enda ja meie inimeste vastupidavus, enesekindlus, õppimistahe, edukus, motivatsioon ja tulemuslikkus saavad alguse füüsilisest ja läbi selle vaimsest vormist. Minu pikk ja mitmekesine inimeste juhtimise kogemus pärineb 1. avalikust sektorist (Rapla Linnavalitsus, Riigikantselei), 2. tööstusmaastikult (EKE, Thulema, Viljandi Lexel, Ragn-Sells) 3. oma ettevõtte käivitamise ja tegutsemise kogemusest (kliendid Forum Cinemas, R-Kioskid jt.) ja on olnud pidev arengutee. Teada olen saanud, et kui sisemaailma juhtimine on kesine, siis kriisisituatsiooni saabudes oled hädas ja vajad tuge. Õnneks pööratakse ühiskondlikult meeletervisele järjest suuremat tähelepanu ja nii oli ka minu jaoks sobiv aeg oli liikuda personalijuhtimiselt terviseedendamisse – läbi liikumise ja arendamise vaimse heaolu suunas.

Jagan kogemust vaimset tervist tugevdava kultuuri loomisest, aitan kaardistada psühho-sotsiaalseid ohutegurite ja viin läbi vaimse tervise praktika töötubasid. Tegutsen WHO metoodika alusel Psühholoogilise esmaabi koolitajana, samuti stressijuhtimise, personalijuhtimise jm koolitajana. Ühtlasi olen tippjuhtide ja spetsialistide arengutreener (excecutive coach), personalientusiast, osutan töötervishoiu ja ohutusjuhtimise, tööõigusabi ja külalisjuhtimise teenust. Olen praktiseerinud enese tasakaalustamiseks joogat ja edasi õppimas joogateraapiat ning joogaõpetaja ametit.

Eriti südamelähedane on mulle laste ja noorte liikuma innustamine. Arusaamine, et liikumine omab positiivset mõju vaimsele vastupidavusele, tõi mind ka väikelaste ujumistreeneri vahva ametini. Suur unistus on toetada ja arendada noori väärtustama iseendid ning reguleerima oma emotsioone, juhtides sisemaailma. Olen kindel, et arendades laste ujumisoskust, paraneb ka koostöö ja teistega arvestamise oskus ning tugevneb eneseusk.

HARIDUS:

 • EBS/ Practitioner Diploma in Executive Coaching 60 akad/h (2022), sertifitseeritud excecutive coach
 • Tartu Ülikool/Nõustamisprotsess ja psühhoteraapiad 3 EAP, 78 akad/h (2013)
 • Tartu Ülikool/Sissevaade teaduslikku psühholoogiasse 1,5 EAP, 39 akad/h (2021)
 • Tallinna Ülikool/Rännak Psühholoogilisse heaolusse (2021)
 • Tartu Ülikool/Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kvalifikatsiooni kursus 400 akad/h (2010)
 • TTÜ/Töökeskkonnaspetsialisti akadeemiline koolitus 128 akad/h (2009)
 • TTÜ/Halduskorraldus/Personalijuhtimine (2000)

KOOLITUSED:

 • Tallinna Haridusamet / Noortelaagri kasvataja-juhataja koolitus 32 akad/h (2022), tase EKR.6
 • Juunika Koolitus / Esmaabiandja täiendõppe koolitus 8 akad/h (2022)
 • “Tööstress”Tervise Arengu Instituut (2022)
 • “Õpime Ujuma” ujumise algõpetuse metoodika 18 akad/h (2021)
 • Joogakool OÜ/Joogateraapia (2019-2022…)
 • MTÜ Eesti Joogaühing / Joogaõpetaja koolitus 500 akad/h (2020-2022)
 • Udemy for Business / Laste joogatreeningute õpetaja (2-17.a) kursus (2021)
 • Sotsiaalkindlustusamet / Psühholoogilise esmaabi koolitaja (WHO metoodika) (2020)
 • Peaasi MTÜ / Vaimse Tervise Esmaabi 12 akad/h (2019)

ÜHISKONDLIK KUULUVUS:

 • Rahvusvahelise Coachingu Föderatsioon ICF
 • Personalijuhtimise arendamise Ühing PARE
 • Eesti Sisekoolitajate Liit
 • Eesti Karjäärinõustajate Ühing ja Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras liige
  Minu loodud mikroettevõte kuulub Eesti Tervist Edendavate Ettevõtete võrgustlikku.
Kui Sul tekkis küsimus?
×
Kui Sul tekkis küsimus?
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
X